Добредојдовте во BERGMANN KORD

Hair Transplant
Photos & Videos

All the questions & answers  

Contact Form  

FUT & FUE:
спроведување на најнапредните техники за трансплатација на коса
Андрогенетска Алопеција
Прочитајте повеќе за различните типови на опаѓање на коса( нпр. Алопеција, Арета) и за нивните третмани
Персонализиран план на трансплатација на коса:
Трансплатација на коса мора да биде апсолутно адекватна за Вашиот профил
Други причини за губиток на коса
Иако најчестиот тип на губење кај косата кај мажите е андрогенетска алопеција, губитокот на косата се јавува како резултат на следниве фактори:
FUT (strip) метода за трансплантација на коса
Трансплантацијата на фоликуларни единици го репродуцира природниот раст на косата, а трансплантираната коса повторно почнува да расте како претходно
FUE метод на трансплантација на коса
Единствената разлика меѓу FUT (Strip) и FUE лежи во начинот на земање на влакната. Со FUE методата